YY2 – Gezi Yatçılığı Kurs Programı

PROGRAMIN ADI : Yelkenli Gezi Yatçılığı (YY2) Kursu
PROGRAMIN SEVİYESİ : Bu programa başvuracak kursiyer adaylarının

 1. “Yelkenli Yatçılığın Temelleri (YY1) Kursu”nu başarı ile tamamlayarak Türkiye Yelken Federasyonu tarafından verilmiş sertifikaya sahip olmaları,
 2. “İlk Yardım” ve “Amatör Denizciler için Can Kurtarma ve Denizde Sağ Kalma Kurs”unu başarı ile bitirmiş
 3. Amatör Denizci Belgesine (mevzuatta zamanla değişiklik olması durumunda aynı denkliğe sahip belgeye) sahip  olması gerekmektedir.
PROGRAMIN AMAÇLARI : Bu program ile kursiyerlerin;

 1. Motor türlerini tanımaları
 2. Demir cinslerini işlevleri ile birlikte tanıyarak yardım almadan ve güvenle demirleme yapmaları
 3. Türk denizcilik yasaların kavramaları
 4. Tekne ve armanın bakımını yardım almadan planlı bir şekilde yapmaları
 5. Teknenin tespit edilen arızaların, nedenine göre doğru yöntem ve araç gereç kullanarak yardımsız giderme becerisi kazanmaları
 6. Yelkenli yatta kullanılan giysileri ve güvenlik malzemelerini tanıyarak kuralına uygun olarak kullanmaları
 7. Seyir kurallarını tanıyarak seyir halinde karşılaşabilecek tehlikeli durumlarda kullanımına ihtiyaç duyulan sistem ve ekipmanlar güvenli bir şekilde kullanmaları
 8. Ekip arkadaşlarıyla işbirliği yapmaları
 9. Hava tahmini ve bu tahminler sonucu elde edilen raporların denizcilik açsından önemini kavrayarak elde edilme yollarını bilmeleri
 10. Cephe sistemleri ve sislerin etkilerine yönelik doğru davranışları geliştirmeleri
 11. Barometreyi doru kullanma yeteneği kazanmaları
 12. Navigasyon ve harita uygulamalarını yardımsız ve güvenli bir şekilde yerine getirmeleri
 13. Gelgit ve akıntıların nedenine göre tanıyarak gelgit eğrilerini güvenle kullanma becerisi kazanmaları
 14. Yelkenli yatın seyre hazırlanması ile ilgili uygulamalar yardımsız yapma becerisi kazanmaları
 15. Yelkenli yatın motorla seyri sırasında yerine getirilen uygulamalar yardımsız ve güvenle yerine getirmeleri
 16. Yelkenli yatın yelkenle seyri sırasında esnasında gerçekleştirilen uygulamalar yardımsız yapmaları
 17. Bağ çeşitlerini, işlevlerini ve kullanım alanlarını tanıyarak çeşitli balarla ilgili uygulamalar güvenle yapmaları
 18. Denizde centilmenlik kurallarını kavramaları
 19. Deniz yaşamanın gerektirdiği çeşitli davranış biçimleri hakkında olumlu tutum ve değerler geliştirerek bunları yaşam biçimi haline getirmeleri
 20. Tekneyi ve deniz kirliliğini önleyici tedbirleri güvenle yerine getirme becerisi kazanmaları
 21. Teknedeki çeşitli kullanım alanlar hakkında uygulama becerisi elde etmeleri beklenmektedir.