YY1 – Yelkenli Yatçılık Temel Eğitim Programı

PROGRAMIN ADI : Yelkenli Yatçlığın Temelleri (YY1) Kursu
PROGRAMIN SEVİYESİ : Bu programa yüzme bilen ve en az ilköğretim okulu mezunu olanlar katılabilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI : Bu program ile kursiyerlerin;

 1. Denizcilikle ilgili temel kavram ve terimleri tanımaları
 2. Yelkenli yat ve bölümlerini işlevleri ile birlikte tanımaları
 3. Teknenin yelkenle seyir prensibini kavramalar
 4. Tekne ve armanın (teknedeki sabit donanım) bakımını planlı bir şekilde yapmaları
 5. Tekne ve armanın arızalarını tanımaları
 6. Tespit edilen arızalar, nedenine göre doğru yöntem ve araç gereç kullanarak giderme hakkında bilgi edinmeleri
 7. Teknenin/armanın bakım ve onarımında güvenlik önlemlerini almaları
 8. Yelkenli yatta kullanılan giysileri ve güvenlik malzemelerini tanımaları
 9. Seyir halinde karşılaşılabilecek tehlikeli durumlarda ihtiyaç duyulacak can kurtarma araçlarını beceriyle kullanmaları
 10. Tehlikelerden uzak durmak için ekip arkadaşlarıyla iş birliği yapmaları
 11. Rüzgarın denizcilik açısından önemini ve etkilerini kavramaları
 12. Bofor ölçeğini doru okuma yeteneği kazanmaları
 13. Navigasyon ve harita uygulamalarını tanımaları
 14. Yelkenli yatın seyre hazırlanması ile ilgili uygulamalar tanıyarak kılavuz denetiminde yapmaları
 15. Yelkenli yatın motorla seyri sırasında yerine getirilen uygulamalar hakkında bilgi edinerek kılavuz denetiminde yerine getirmeleri
 16. Yelkenli yatın yelkenle seyri sırasında gerçekleştirilen uygulamaları kavramaları
 17. Halat ve parçalarını tanımaları
 18. Bağ çeşitlerini, işlevlerini ve kullanım alanlarını tanıyarak bağ çeşitleri ile ilgili uygulama alışkanlığı kazanmaları
 19. Denizde yaşamın gerektirdiği yardımlaşma, karşılıklı saygı, kişisel haklar ve diğer tekne personeli ile ilişkiler bakımından olumlu tutum ve değerler geliştirmeleri
 20. Tekneyi ve deniz kirliliğini önleyici tedbirleri tanıyarak yerine getirmeleri
 21. Teknede çeşitli kullanım alanlar hakkında bilgi edinerek doğru uygulama alışkanlığı kazanmaları beklenmektedir.